uitdagend onderwijs

met aandacht voor ieders talent

in een veilige omgeving

waar je jezelf kunt zijn

Laurens-Cupertinoschool

Bree 61

3074 BC Rotterdam

010-2919065

Lucasschool

Korfmakersstraat 68

3026 XJ Rotterdam

010-4768996

Johannes-Martinusschool

Boezemweg 174

3000 AA Rotterdam

010-4121918